Spanningssluis

Omschrij­ving: Geheel van infravoorzieningen nodig om bovenleidingssystemen elektrisch van elkaar te scheiden op een manier dat treinen rijdend van het ene naar het andere spanningsysteem kan overgaan.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Spanningssluis'

 

Bovenleidingsysteem

Om­schrij­ving:  Geheel van rijdraad, hangdraden, draagkabel en bevestigingsmateriaal aan de bovenleidingpalen of bovenleidingsportalen. Er verstaan verschillende bovenleidingsystemen voor verschillende toepassingen. Belangrijke parameters zijn spanning, rijsnelheid, treinintensiteit, minimale volgafstand, aanzetversnelling, gelijktijdigheid.
Toelich­ting:  Let op verschil met bovenleiding.
Links: rijdraad, hangdraad, draagkabel, bovenleidingspaal, bovenleidingsportaal, bovenleiding, sectie


 

Systeemtransitie

Om­schrij­ving:  Met een trein overgaan van één systeem naar een ander systeem, bijvoorbeeld bij bovenleidingssystemen (spanningsluis) of bij beveiligingssystemen. Transities kunnen rijdend of stilstaand plaatsvinden.
Links: spanningssluis


 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor