Systeemtransitie

Omschrij­ving: Met een trein overgaan van één systeem naar een ander systeem, bijvoorbeeld bij bovenleidingssystemen (spanningsluis) of bij beveiligingssystemen. Transities kunnen rijdend of stilstaand plaatsvinden.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Systeemtransitie'

 

Spanningssluis

Om­schrij­ving:  Geheel van infravoorzieningen nodig om bovenleidingssystemen elektrisch van elkaar te scheiden op een manier dat treinen rijdend van het ene naar het andere spanningsysteem kan overgaan.
Links: bovenleidingsysteem, systeemtransitie, trein