Bovenleidingsysteem

Omschrij­ving: Geheel van rijdraad, hangdraden, draagkabel en bevestigingsmateriaal aan de bovenleidingpalen of bovenleidingsportalen. Er verstaan verschillende bovenleidingsystemen voor verschillende toepassingen. Belangrijke parameters zijn spanning, rijsnelheid, treinintensiteit, minimale volgafstand, aanzetversnelling, gelijktijdigheid.
Toelichting:Let op verschil met bovenleiding.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Bovenleidingsysteem'

 

Rijdraad

Om­schrij­ving:  Onderste onderdeel van het bovenleidingsysteem waar de stroomafnemer tegenaan drukt.
Toelich­ting:  Afhankelijk van de spanning op de rijdraad, wordt de rijdraad enkel uitgevoerd (bij hogere spanningen, zoals bijv. 15 of 25 kilo Volt) of dubbel (bij lagere spanningen, zoals bijv. 1500 en 3000 Volt)
Links: bovenleidingsysteem, stroomafnemer, rijdraadhoogte


 

Hangdraad

Om­schrij­ving:  Onderdeel van het bovenleidingsysteem. De hangdraad is de verbinding tussen de draagkabel en de rijdraad die ervoor zorgt dat de rijdraad op een vaste afstand boven de spoorstaven hangt.
Links: bovenleiding, draagkabel, rijdraad


 

Draagkabel

Om­schrij­ving:  Onderdeel van het bovenleidingsysteem. Het is de bovenste kabel waaraan de rijdraad door middel van hangdraden is verbonden.
Links: bovenleidingsysteem, hangdraad, rijdraad


 

Bovenleidingspaal

Om­schrij­ving:  schematische weergave bovenleidingspaal Vertikaal opstaand profiel van staal of beton dat als constuctieëlement wordt gebruikt om het bovenleiding systeem aan op te hangen. Bij bovenleidingsystemen wordt onderscheidt gemaakt tussen vast en beweegbaar opgehangen bovenleidingsystemen. Het verschil wordt zichtbaar bij de ophanging aan de bovenleidingpaal.

Bij een beweegbaar opgehangen bovenleidingsysteem wordt aan de bovenleidingpaal een arm gemonteerd die kan scharnieren in de richtingen van beide afspaninrichtingen. (De arm vormt in dat geval een onderdeel van de bovenleidingconstructie)

Bij een vast bovenleidingsysteem wordt aan de bovenleidingpaal een vaste arm (enkel spoor) of een boven balk (twee sporen) gemonteerd. (De arm is in dat geval met het beweegbaar opgehangen systeem een onderdeel van de bovenleidingdraagconstructie.)
Links: bovenleidingsportaal, bovenleidingsysteem, afspaninrichting, bovenleiding


 

Bovenleidingsportaal

Om­schrij­ving:  schematische weergave bovenleidingsportaal Een constructieëlement voor een vast bovenleidingsysteem. Een bovenleiding portaal bestaat doorgaans met twee of meer verticale staande delen met daar overheen een horizontale ligger gemonteerd (de balk). Het bovenleidingsysteem wordt aan het portaal opgehangen. De rechthoekige vorm zoals hiernaast weergegeven is geen vereiste, zo zijn de bovenleidingportalen op het traject Utrecht-Hilversum uitgevoerd in de vorm van betonnen bogen. Verder kan de balk afhankelijk van de lokale situatie op verschillende manieren uitgevoerd worden, bijvoorbeeld als vakwerkligger, I-balk, vierkante koker, enz.
Links: bovenleidingspaal


 

Bovenleiding

Om­schrij­ving:  Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie.
Toelich­ting:  Let op verschil met "bovenleidingsysteem". Dit is een deelte van de bovenleiding (maar zonder draagconstructie).
Links: bovenleidingsysteem


 

Sectie

Om­schrij­ving: 
  • Beveiligingssectie: Een sectie bestaat uit een of meerdere elementen (wissels, kruisingen, spoor) en is elektrisch gescheiden van de aansluitende secties. De detectie van treinen op een beveiligingssectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van spoorstroomlopen en toonspoorstroomlopen. Vanuit proces is een zo optimaal mogelijke indeling noodzakelijk. Hiernaast kunnen om technische redenen extra secties nodig zijn. 
  • Bovenleidingssectie: Gedeelte van het bovenleidingsysteem. Maatgevend zijn mechanische eisen (temperatuur­eigenschappen en de ligging van de draden) en elektrische eisen (groepen- en fasenindeling).
Toelich­ting:  Pas op: Het woord "sectie" niet los gebruiken, gezien de verschillende betekenissen.
Links: spoorstroomlopen, bovenleidingsysteem