Bovenleidingsportaal

Omschrij­ving: schematische weergave bovenleidingsportaal Een constructieëlement voor een vast bovenleidingsysteem. Een bovenleiding portaal bestaat doorgaans met twee of meer verticale staande delen met daar overheen een horizontale ligger gemonteerd (de balk). Het bovenleidingsysteem wordt aan het portaal opgehangen. De rechthoekige vorm zoals hiernaast weergegeven is geen vereiste, zo zijn de bovenleidingportalen op het traject Utrecht-Hilversum uitgevoerd in de vorm van betonnen bogen. Verder kan de balk afhankelijk van de lokale situatie op verschillende manieren uitgevoerd worden, bijvoorbeeld als vakwerkligger, I-balk, vierkante koker, enz.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Bovenleidingsportaal'

 

Bovenleidingspaal

Om­schrij­ving:  schematische weergave bovenleidingspaal Vertikaal opstaand profiel van staal of beton dat als constuctieëlement wordt gebruikt om het bovenleiding systeem aan op te hangen. Bij bovenleidingsystemen wordt onderscheidt gemaakt tussen vast en beweegbaar opgehangen bovenleidingsystemen. Het verschil wordt zichtbaar bij de ophanging aan de bovenleidingpaal.

Bij een beweegbaar opgehangen bovenleidingsysteem wordt aan de bovenleidingpaal een arm gemonteerd die kan scharnieren in de richtingen van beide afspaninrichtingen. (De arm vormt in dat geval een onderdeel van de bovenleidingconstructie)

Bij een vast bovenleidingsysteem wordt aan de bovenleidingpaal een vaste arm (enkel spoor) of een boven balk (twee sporen) gemonteerd. (De arm is in dat geval met het beweegbaar opgehangen systeem een onderdeel van de bovenleidingdraagconstructie.)
Links: bovenleidingsportaal, bovenleidingsysteem, afspaninrichting, bovenleiding