Rollend materieel

Omschrij­ving: Totaal aan locomotieven, treinstellen, rijtuigen, wagons, bijzondere voertuigen, enz. dat rijdt op het spoorwegennet (ook wel afgekort tot materieel).
 

Relevante begrippen behorend bij 'Rollend materieel'

 

Locomotief

Om­schrij­ving:  Elk voertuig voorzien van een voortbewegingsinrichting, hoofdzakelijk bestemd en ingericht om andere voertuigen op spoorstaven voort te bewegen en niet zelf ingericht voor het vervoer van personen, bagage, goederen, post of levende dieren, of een combinatie hiervan.
Links: voertuig


 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Wagon

Om­schrij­ving:  Elk voertuig zonder eigen voortbewegingsinrichting, bestemd om door middel van een krachtvoertuig te worden bewogen en ingericht voor het vervoer van goederen, alsmede elk als zodanig aangewezen voertuig.
Links: trein, bak


 

Materieel

Om­schrij­ving:  Voertuigen die op het spoor (kunnen) rijden, die gebruik maken van de dragende en geleidende functies van het spoor (ook wel aangeduid met "rollend materieel").
Toelich­ting:  Zie ook de site train-link.nl voor een behoorlijke verzameling van materieel beschrijvingen.
Links: spoor, rollend materieel, trein


 

Voertuig

Om­schrij­ving:  Elk gestel op wielen, al dan niet geleed, ingericht om, anders dan op handkracht, op spoorstaven te rijden.
Links: materieel, spoor, locomotief, trein


 

Rollend gereedschap

Om­schrij­ving:  Gereedschappen en hulpmiddelen, bestemd om door middel handkracht over het spoor te worden bewogen.
Links: rollend materieel, spoor