Sectie

Omschrij­ving:
  • Beveiligingssectie: Een sectie bestaat uit een of meerdere elementen (wissels, kruisingen, spoor) en is elektrisch gescheiden van de aansluitende secties. De detectie van treinen op een beveiligingssectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van spoorstroomlopen en toonspoorstroomlopen. Vanuit proces is een zo optimaal mogelijke indeling noodzakelijk. Hiernaast kunnen om technische redenen extra secties nodig zijn. 
  • Bovenleidingssectie: Gedeelte van het bovenleidingsysteem. Maatgevend zijn mechanische eisen (temperatuur­eigenschappen en de ligging van de draden) en elektrische eisen (groepen- en fasenindeling).
Toelichting:Pas op: Het woord "sectie" niet los gebruiken, gezien de verschillende betekenissen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Sectie'

 

Spoorstroomlopen

Om­schrij­ving:  Spoorstaaf gebonden systeem om te kunnen bepalen of er zich een trein in de betreffende sectie staat.
Toelich­ting:  Het te kiezen systeem is sterk afhankelijk van de spanning op de bovenleiding (wisselstroom versus gelijkstroom). In Nederland worden twee systemen toegepast: GRS-spoorstroomlopen en toonfrequente spoorstroomlopen.
Links: trein, sectie, GRS-spoorstroomlopen, toonfrequente spoorstroomlopen


 

Bovenleidingsysteem

Om­schrij­ving:  Geheel van rijdraad, hangdraden, draagkabel en bevestigingsmateriaal aan de bovenleidingpalen of bovenleidingsportalen. Er verstaan verschillende bovenleidingsystemen voor verschillende toepassingen. Belangrijke parameters zijn spanning, rijsnelheid, treinintensiteit, minimale volgafstand, aanzetversnelling, gelijktijdigheid.
Toelich­ting:  Let op verschil met bovenleiding.
Links: rijdraad, hangdraad, draagkabel, bovenleidingspaal, bovenleidingsportaal, bovenleiding, sectie