Privacy Policy van website ovnet.nl

OVnet.nl, een handelsnaam van , heeft deze privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website(s) van Ovnet.nl met persoonlijke informatie omgaan.
Onderaan vindt u onze adresgegevens voor als u vragen heeft.

Inhoudsopgave


Persoonsgegevens

Alle gegevens door Ovnet.nl verzamelt, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.
De informatie die u aan OVnet.nl geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Persoonsgegevens worden alleen gevraagd als dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Om verlies, het onrechtmatig gebruik en/of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site, zijn de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd.

E-mailadres en wachtwoord

Het e-mailadres wordt in de eerste plaats voor identificatie gebruikt (loginnaam). Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om met u te communiceren over bestellingen bij ons geplaatst. Dat is de reden dat wij het e-mailadres door u laten activeren bij de aanmaak van een account.
Persoonsgegevens -zoals bijv. e-mailadres- worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt.

Om misbruik van uw gegevens te voorkomen wordt u bij inloggen geïdentificeerd aan de hand van uw e-mailadres én een zelf gekozen wachtwoord. Het wachtwoord wordt in een versleutelde vorm bewaard. Hierdoor is het onmogelijk om het wachtwoord te reproduceren.
U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw wachtwoord. Via de website kunt u 24 u/dag uw wachtwoord wijzigen.

IP-adressen

IP-adressen worden bewaard om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt de website www.ovnet.nl zich het recht voor dit bij betreffende internet provider te melden. IP-adressen zijn alleen geschikt om computers gedurende een sessie te kunnen herkennen. Zij zijn ongeschikt om mensen te identificeren.
Door Google Adwords worden ook ip-adressen bewaard, zie hieronder bij Cookies van derden.

Cookies

Deze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn een standaard onderdeel van de internet technologie (HTML). Met een cookie kan een reeks aan opgevraagde pagina's aan 1 browser koppelen. Die koppeling is essentieel voor een ingelogde gebruiker. Om de koppeling te faciliteren krijgt de computer een reeks aan tekens te onthouden welke door de browser bewaard wordt als een cookie. Elke cookie heeft een website van herkomst, een naam en een waarde (reeks aan tekens).

Elke volgende opgevraagde pagina vindt uitwisseling van gegevens plaats in 2 richtingen. De browser vraagt een pagina en geeft op verzoek evt eerder bewaarde cookies terug. Met de inhouod van de cookie wordt door de server bepaald welke gegevens in de opgevraagde getoond gaan worden. Bijvoorbeeld: een ingelogde gebruiker krijgt te zien wat voor hem/haar relevant is.
Cookies ten behoeve van deze website:
Cookies van deze website
Naam cookie Uitleg
Geen Cookies gevonden Er zijn geen cookies gevonden die bij deze website horen. Uw browser wisselt geen cookies uit met deze website.
Mocht u weg klikken en later terugkomen, dan zult u als nieuwe bezoeker wordt herkend.
Mocht u meer informatie nodig hebben, neem contact op.
 

Indien u geen cookies wilt, kunt u deze blokkeren via uw browserinstellingen.
  • Het uitzetten van de cookies heeft géén nadelig effect op de goede werking van deze website.
  • Het switchen naar een andere browser heeft géén nadelig effect op de goede werking van deze website.
In deze gevallen zal u telkens als nieuwe bezoeker worden behandeld. Het grootste nadeel is de webmaster een bepaald soort fouten minder makkelijk kan detecteren.

Overige websites

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet tot de Ovnet.nl behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van zulke sites. Ovnet.nl gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Toekomstige ontwikkelingen

De tekst van dit Privacy Policy document kan worden aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Wij raden u daarom aan deze tekst regelmatig te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Reageren?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.


Post- en vestigingsadres OVnet.nl
Stationsstraat 128
3511 EJ  Utrecht
Tel:  (030)  233 15 48