Files en haar oplossingen

Dit deel van site bestaat uit drie delen:

Files vormen een prachtig signaal om de stand van de economie weer te geven. Alsof het een barometer is; hoe langer de files, hoe beter het met de economie gaat. Andersom is zijn lange files ook een voorbode van een slechte concurrentiepositie, dus het probleem lost zich in die vorm vanzelf deels op. In 2010 en 2011 is het aantal files afgenomen. Niet alleen door de crisis maar zeker dankzij nieuwe infrastructuur die onder minister Eurlings is aangelegd.

Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar tot verlichting van de filelast: toeritdosering, expresstroken (pay-lanes), wisselrijstroken, doelgroepstroken, enz. De vraag is hoe effectief zijn deze maatregelen en welke mogelijkheden "nog onvoldoende" worden benut om fileleed terug te dringen? Een forse verslechtering van de economie zou een goede oplossing zijn en zoals het er nu naar uitziet zal dat niet voldoende zijn. Toch is het nastreven van een slechte economie, zelfs bij linkse partijen niet iets wat je aan je kiezers aanbied.

Met het oog op een eerder tweede kamerverkiezing, is een analyse gemaakt van "De oorzaken", "De oplossingen" en het minder gebruikelijke "Wat vooral niet te doen!".

Deze analyse is vandaag de dag nog onverminderd van toepassing. Al hebben diverse kabinetten flink geinvesteerd in extra rijstroken om de files te bestijden.

Het is een beetje verdrietig te merken dat enkele items uit het deel "Wat vooral niet te doen!" door politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's waren opgenomen. Het is ironisch dat wat goed lijkt om kiezers te krijgen dat juist niet is. Het laten bestaan van files is een politieke keuze!
Bijv. De VVD bepleitte (samen met de ANWB) voor een kilometerheffing zonder enige differientatie naar schaarste. Prijsdiferentiatie is een van de belangrijkste economische basisprincipes om evenwicht tussen vraag en aanbod te bewerkstelligen, red.]. De kilometerheffing komt in ruil voor een verlaging van de wegenbelasting. Klinkt aantrekkelijk, want het maakt het bezit van auto's aantrekkelijker (=primair belang van de ANWB, vandaar). Meer auto's is meer reizigerskilometers en dus ook MEER files! lees meer ....
Gelukkig hebben veel partijen een meer doordacht voorstel in hun programma.

drukke straat

Dit deel van site bestaat uit drie delen:

Wachten wordt net zo normaal als in Londen.
Files vormen een barometer voor de economie in het land: Hoe beter de economie, hoe meer files. Maar bij teveel files (lees reistijdverlies), zal de economie vanzelf weer een lager niveau opzoeken.