Bovenleidingspaal

Omschrij­ving: schematische weergave bovenleidingspaal Vertikaal opstaand profiel van staal of beton dat als constuctieëlement wordt gebruikt om het bovenleiding systeem aan op te hangen. Bij bovenleidingsystemen wordt onderscheidt gemaakt tussen vast en beweegbaar opgehangen bovenleidingsystemen. Het verschil wordt zichtbaar bij de ophanging aan de bovenleidingpaal.

Bij een beweegbaar opgehangen bovenleidingsysteem wordt aan de bovenleidingpaal een arm gemonteerd die kan scharnieren in de richtingen van beide afspaninrichtingen. (De arm vormt in dat geval een onderdeel van de bovenleidingconstructie)

Bij een vast bovenleidingsysteem wordt aan de bovenleidingpaal een vaste arm (enkel spoor) of een boven balk (twee sporen) gemonteerd. (De arm is in dat geval met het beweegbaar opgehangen systeem een onderdeel van de bovenleidingdraagconstructie.)
 

Relevante begrippen behorend bij 'Bovenleidingspaal'

 

Bovenleidingsportaal

Om­schrij­ving:  schematische weergave bovenleidingsportaal Een constructieëlement voor een vast bovenleidingsysteem. Een bovenleiding portaal bestaat doorgaans met twee of meer verticale staande delen met daar overheen een horizontale ligger gemonteerd (de balk). Het bovenleidingsysteem wordt aan het portaal opgehangen. De rechthoekige vorm zoals hiernaast weergegeven is geen vereiste, zo zijn de bovenleidingportalen op het traject Utrecht-Hilversum uitgevoerd in de vorm van betonnen bogen. Verder kan de balk afhankelijk van de lokale situatie op verschillende manieren uitgevoerd worden, bijvoorbeeld als vakwerkligger, I-balk, vierkante koker, enz.
Links: bovenleidingspaal


 

Bovenleidingsysteem

Om­schrij­ving:  Geheel van rijdraad, hangdraden, draagkabel en bevestigingsmateriaal aan de bovenleidingpalen of bovenleidingsportalen. Er verstaan verschillende bovenleidingsystemen voor verschillende toepassingen. Belangrijke parameters zijn spanning, rijsnelheid, treinintensiteit, minimale volgafstand, aanzetversnelling, gelijktijdigheid.
Toelich­ting:  Let op verschil met bovenleiding.
Links: rijdraad, hangdraad, draagkabel, bovenleidingspaal, bovenleidingsportaal, bovenleiding, sectie


 

Afspaninrichting

Om­schrij­ving:  Inrichting als onderdeel van het bovenleidingsysteem waarin een bovenleidingsectie eindigt en (naar opzij) wordt afgespannen. De functie van de afgespannen rijdraad wordt direct overgenomen door een andere rijdraad welke ter plaatse van de afspaninrichting begint.
Toelich­ting:  In afspaninrichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten afspaninrichtingen.
Links: open afspaninrichting, gesloten afspaninrichting


 

Bovenleiding

Om­schrij­ving:  Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie.
Toelich­ting:  Let op verschil met "bovenleidingsysteem". Dit is een deelte van de bovenleiding (maar zonder draagconstructie).
Links: bovenleidingsysteem