Opname criteria

De statistieken: (stand per: wo 4 juli 2018)
  • 323 opgenomen begrippen, waarvan
  • 59 met toelichting
  • 764 interne links
Alle begrippen hebben te maken met spoorwegen. Denk aan exploitatie, onderhoud, aanleg, enz.
Procudere/contract-begrippen als bijv. PKB (Planologische KernBeslissing, TAO's (Treindienst Aantastende Onregelmatigheden) of EVB (Eenheid Van Bedrijfshinder) komen er niet in voor.

Begrippen zijn opgenomen indien deze:

  • met 't spoorwegbedrijf te maken hebben
  • niet (correct) in de 'Dikke van Dale' terug te vinden
  • indien wel in de 'Dikke van Dale' opgenomen, is hier een vaak een meer eenduidige en/of specifieke geformulering gekozen (ter voorkoming misverstanden).


Het eenduidig vastleggen van begrippen leidt tot uitsluiting van verwante begrippen. Begrippen met een vergelijkbare betekenis, maar niet door iedereen hetzelfde uitgelegd. Deze begrippen zijn opgenomen in de niet te gebruiken begrippen.
Voor deze internetversie zijn enige aanpassingen verricht.
  • clickable links toegevoegd naar relevante begrippen
  • toelichtingen toegevoegd ter verheldering (vaak met knipoog)
Veel plezier met de spoorbegrippen.


Joos Lambrechtsen
Utrecht, 2000-2018