Hangdraad

Omschrij­ving: Onderdeel van het bovenleidingsysteem. De hangdraad is de verbinding tussen de draagkabel en de rijdraad die ervoor zorgt dat de rijdraad op een vaste afstand boven de spoorstaven hangt.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Hangdraad'

 

Bovenleiding

Om­schrij­ving:  Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie.
Toelich­ting:  Let op verschil met "bovenleidingsysteem". Dit is een deelte van de bovenleiding (maar zonder draagconstructie).
Links: bovenleidingsysteem


 

Draagkabel

Om­schrij­ving:  Onderdeel van het bovenleidingsysteem. Het is de bovenste kabel waaraan de rijdraad door middel van hangdraden is verbonden.
Links: bovenleidingsysteem, hangdraad, rijdraad


 

Rijdraad

Om­schrij­ving:  Onderste onderdeel van het bovenleidingsysteem waar de stroomafnemer tegenaan drukt.
Toelich­ting:  Afhankelijk van de spanning op de rijdraad, wordt de rijdraad enkel uitgevoerd (bij hogere spanningen, zoals bijv. 15 of 25 kilo Volt) of dubbel (bij lagere spanningen, zoals bijv. 1500 en 3000 Volt)
Links: bovenleidingsysteem, stroomafnemer, rijdraadhoogte