Welkom Spoorweg begrippenlijst

Voor het opstellen van scripties en werkstukken kan deze begrippenlijst helpen om gebruikte begrippen uit te leggen. Oorspronkelijk zijn de papieren versies van deze begrippenlijst opgesteld door de auteur toen hij nog bij NS Railinfrabeheer (RIB) werkte. Deze lijst is enigzins aangepast door de toegevoegde clickable links bij een deel van de begrippen, veel makkelijker om te doorzoeken.

De auteur was als planontwikelaar (= projectleider ontwerp nieuwe spoorlijnen in de planstudiefase) mede-verantwoordelijk voor het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) aan drie nieuwbouwlijnen in de planstudiefase.

De begrippenlijst werd opgsteld om een eenduidiger gebruik van de begrippen na te streven om op die manier minder verwarring te creëeren bij het opstellen en gebruik van het PvE. In 1999 is de lijst binnen ProRail en aan haar toeleveranciers als "ProRail-standaard" ingevoerd.
De lijst is destijds samengesteld met hulp van een grote groep ervaren tot zeer ervaren NS Railinfrabeheer-ers, ingenieurs en adviseurs.

Veel plezier met het opzoeken van de begrippen.

Joos Lambrechtsen.
Utrecht, 2000/2023
 
P.S.  NS Railinfrabeheer is per 1 jan. 2003 ondergebracht in de taakorganisatie ProRail.