NS PVR-GC 25kV

Omschrij­ving: Door NS in het OVS vastgestelde profiel van vrije ruimte voor nieuwe en op te waarderen spoorlijn behorend bij een bovenleidingspanning van 25kV waarbinnen zich geen enkel vast voorwerp mag bevinden, met uitzondering van het bovenleidingsysteem.
 

Relevante begrippen behorend bij 'NS PVR-GC 25kV'

 

Profiel van vrije ruimte (PVR)

Om­schrij­ving:  Vrij te houden ruimte boven en naast een spoor waarbinnen zich geen vaste voorwerpen mogen bevinden om een ongehinderde treinenloop te waarborgen.
Links: NS PVR-GC 1500V, NS PVR-GC 25kV, buiten profiel rijden


 

NS PVR-GC 1500V

Om­schrij­ving:  Door NS in het OVS vastgestelde profiel van vrije ruimte voor nieuwe en op te waarderen spoorlijnen behorend bij een bovenleidingspanning van 1500V waarbinnen zich geen enkel vast voorwerp mag bevinden, met uitzondering van het bovenleidingsysteem.
Links: profiel van vrije ruimte (PVR), NS PVR-GC 25kV, OVS, bovenleidingsysteem


 

OVS

Om­schrij­ving:  OntwerpVoorschriften voor de Spoorwegbouw. Dit is een naam in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen
Toelich­ting:  De Ontwerpvoorschriften worden opgesteld en zijn onder beheer van RailPro. Het is de bedoeling daarmee het ontwerpen van de spoorconstructie door de ir-bureaus te vergemakkelijken en te uniformeren.
In België staat het OVS-SIC voor de enige Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (Vlaams-Waals).
Links: UIC-norm, STI


 

Bovenleidingsysteem

Om­schrij­ving:  Geheel van rijdraad, hangdraden, draagkabel en bevestigingsmateriaal aan de bovenleidingpalen of bovenleidingsportalen. Er verstaan verschillende bovenleidingsystemen voor verschillende toepassingen. Belangrijke parameters zijn spanning, rijsnelheid, treinintensiteit, minimale volgafstand, aanzetversnelling, gelijktijdigheid.
Toelich­ting:  Let op verschil met bovenleiding.
Links: rijdraad, hangdraad, draagkabel, bovenleidingspaal, bovenleidingsportaal, bovenleiding, sectie