STI

Omschrijving: Spécification Technique d'Interopérabilité (STI). Europese normgeving betreffende de interoperabiliteit van het Transeuropees Hoge-snelheidsspoorwegsysteem.
 Relevante begrippen behorend bij 'STI'

 

Hogesnelheidslijn

Omschrijving:  Hogesnelheidslijn is conform Europese afspraken:
  • A. Bestaande lijn die door opwaardering geschikt is gedefinieerd als voor exploitatiesnelheden van tenminste 200 km/h.
  • B. Nieuwe spoorlijn die vanaf indienstname geschikt is voor exploitatiesnelheden van tenminste 250 km/h.
Toelichting:  Uit bovenstaande kan afgeleidt worden dat Nederland geen onderdeel uitmaakt van het Europese hogesnelheidsnet. Door bezuinigingen is de HSL-Oost geheel vervallen. Op de HSL-Zuid (oplevering 2007) is de ontwerpsnelheid teruggebracht naar max. 220 km/uur (was 300 km/uur). De tunnels konden door dit besluit aanzienlijk kleiner worden uitgevoerd
Links: hogesnelheidstrein, ontwerpsnelheid, STI


 

Hogesnelheidstrein

Omschrijving:  Treinen die volgens Europese afspraken een minimale exploitatiesnelheid hebben van 200 km/h.
Links: hogesnelheidslijn, hogesnelheidstreindienst


 

UIC-norm

Omschrijving:  Internationale spoorwegnorm (Union Internationale des Chemins de Fer).
Links: STI, OVS