OVS

Omschrij­ving: OntwerpVoorschriften voor de Spoorwegbouw. Dit is een naam in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen
Toelichting:De Ontwerpvoorschriften worden opgesteld en zijn onder beheer van RailPro. Het is de bedoeling daarmee het ontwerpen van de spoorconstructie door de ir-bureaus te vergemakkelijken en te uniformeren.
In België staat het OVS-SIC voor de enige Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (Vlaams-Waals).
 

Relevante begrippen behorend bij 'OVS'

 

UIC-norm

Om­schrij­ving:  Internationale spoorwegnorm (Union Internationale des Chemins de Fer).
Links: STI, OVS


 

STI

Om­schrij­ving:  Spécification Technique d'Interopérabilité (STI). Europese normgeving betreffende de interoperabiliteit van het Transeuropees Hoge-snelheidsspoorwegsysteem.
Links: hogesnelheidslijn, hogesnelheidstrein, UIC-norm