Profiel van vrije ruimte (PVR)

Omschrij­ving: Vrij te houden ruimte boven en naast een spoor waarbinnen zich geen vaste voorwerpen mogen bevinden om een ongehinderde treinenloop te waarborgen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Profiel van vrije ruimte (PVR)'

 

NS PVR-GC 1500V

Om­schrij­ving:  Door NS in het OVS vastgestelde profiel van vrije ruimte voor nieuwe en op te waarderen spoorlijnen behorend bij een bovenleidingspanning van 1500V waarbinnen zich geen enkel vast voorwerp mag bevinden, met uitzondering van het bovenleidingsysteem.
Links: profiel van vrije ruimte (PVR), NS PVR-GC 25kV, OVS, bovenleidingsysteem


 

NS PVR-GC 25kV

Om­schrij­ving:  Door NS in het OVS vastgestelde profiel van vrije ruimte voor nieuwe en op te waarderen spoorlijn behorend bij een bovenleidingspanning van 25kV waarbinnen zich geen enkel vast voorwerp mag bevinden, met uitzondering van het bovenleidingsysteem.
Links: profiel van vrije ruimte (PVR), NS PVR-GC 1500V, OVS, bovenleidingsysteem


 

Buiten profiel rijden

Om­schrij­ving:  Het vervoeren van treinen welke buiten het (kinematisch) omgrenzingsprofiel PVR-NS of PVR-GC reiken. Er wordt onderscheidt gemaakt naar reguliere buiten profiel treinen zoals bijvoorbeeld Huckepack treinen over daartoe aangewezen sporen 1), bijzondere buiten profiel transporten per trein 2) en bijzondere buiten profiel transporten waar het noodzakelijk is snelheidsbeperkingen op te leggen 3).
  • Ad 1) Door NS Cargo wordt bijgehouden of en in welke mate zich binnen het PVR voorwerpen bevinden, over welke sporen welk PVR-profiel van toepassing is, over welk spoor vervoer buiten profiel kan plaatsvinden enz.
  • Ad2) Een apart pad in de dienstregeling is noodzakelijk bij sommige bijzonder transporten waarbij het verboden is om railvoertuigen op het naastliggende spoor aanwezig te laten zijn.
  • Ad 3) Snelheidsbeperkingen noodzakelijk zijn op sommige locaties zoals bijvoorbeeld ter plaatse van perronkappen of ander vaste objecten die zich dicht bij het PVR bevinden.
Links: profiel van vrije ruimte (PVR), trein, spoor