Buiten profiel rijden

Omschrij­ving: Het vervoeren van treinen welke buiten het (kinematisch) omgrenzingsprofiel PVR-NS of PVR-GC reiken. Er wordt onderscheidt gemaakt naar reguliere buiten profiel treinen zoals bijvoorbeeld Huckepack treinen over daartoe aangewezen sporen 1), bijzondere buiten profiel transporten per trein 2) en bijzondere buiten profiel transporten waar het noodzakelijk is snelheidsbeperkingen op te leggen 3).
  • Ad 1) Door NS Cargo wordt bijgehouden of en in welke mate zich binnen het PVR voorwerpen bevinden, over welke sporen welk PVR-profiel van toepassing is, over welk spoor vervoer buiten profiel kan plaatsvinden enz.
  • Ad2) Een apart pad in de dienstregeling is noodzakelijk bij sommige bijzonder transporten waarbij het verboden is om railvoertuigen op het naastliggende spoor aanwezig te laten zijn.
  • Ad 3) Snelheidsbeperkingen noodzakelijk zijn op sommige locaties zoals bijvoorbeeld ter plaatse van perronkappen of ander vaste objecten die zich dicht bij het PVR bevinden.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Buiten profiel rijden'

 

Profiel van vrije ruimte (PVR)

Om­schrij­ving:  Vrij te houden ruimte boven en naast een spoor waarbinnen zich geen vaste voorwerpen mogen bevinden om een ongehinderde treinenloop te waarborgen.
Links: NS PVR-GC 1500V, NS PVR-GC 25kV, buiten profiel rijden


 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Spoor

Om­schrij­ving:  Twee spoorstaven, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden.
Toelich­ting:  Het spoor is het geheel van spoorstaven. Het maakt daarbij niet uit hoe deze spoorstaven vastgehouden worden. Denk aan verschillende soorten dwarsliggers in ballast of een ingegoten spoorstaaf constructie (spoorstaven met een kunststof "vastgegoten" in beton).
Links: spoorwijdte, spoorbreedte, contrarail, ballastspoor, ballastloosspoor, spoorafstand