Inwachtruimte

Omschrij­ving: Een gedeelte spoor voor een sein, waar een trein kan wachten. Het wachtspoor vormt vaak een onderdeel van een verbindingsspoor.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Inwachtruimte'

 

Inwachten

Om­schrij­ving:  Het wachten van een trein voordat zij toegelaten worden op de vrije baan i.v.m. vrijgave van het spoor.
Links: trein, inwachtruimte, vrije baan


 

Wachtspoor

Om­schrij­ving:  Spoor waarop een trein gedurende enige tijd gestald kan worden, omdat het volgende deel van de af te leggen traject nog niet vrij is. Een wachtspoor moet aan een aantal specifieken eisen voldoen wat betreft lengte en helling.
Toelich­ting:  Let op verschil met opstelspoor.
Links: spoor, trein, inwachten, inwachtruimte, opstelspoor


 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)