Inwachten

Omschrij­ving: Het wachten van een trein voordat zij toegelaten worden op de vrije baan i.v.m. vrijgave van het spoor.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Inwachten'

 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Inwachtruimte

Om­schrij­ving:  Een gedeelte spoor voor een sein, waar een trein kan wachten. Het wachtspoor vormt vaak een onderdeel van een verbindingsspoor.
Links: inwachten, wachtspoor, trein, sein


 

Vrije baan

Om­schrij­ving:  Algemene aanduiding voor baanvak (spoor), een gedeelte van de spoorweg buiten de stations en emplacementen.
Links: baanvak, spoor, station, emplacement