Seinreglement (SR)

Omschrij­ving: Seinreglement bevat de betekenissen van de seinen op de door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde Spoorwegwet.
Het SR wordt vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toelichting:De begripsomschrijving van de in deze begrippenlijst voorkomende seinen zijn gebaseerd op de teksten uit het SR. Voor de originele en rechtsgeldige definities van de seinen wordt naar het SR verwezen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Seinreglement (SR)'

 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)


 

Voorsein

Om­schrij­ving:  Een lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein en niet 'STOP' kan tonen.
Links: hoofdsein, lichtsein, herhalingssein, sein, Seinreglement (SR)


 

Hoofdsein

Om­schrij­ving:  Een lichtsein dat 'STOP' kan tonen.
Links: sein, lichtsein, voorsein, Seinreglement (SR)


 

Herhalingssein

Om­schrij­ving:  Sein dat een seinbeeld herhaalt. Het herhalingssein gaat vooraf aan een hoofdsein. Dit wordt meest toegepast op locatieswaar de zichtlengte tekort is om het lichtsein tijdig te kunnen zien. Denk aan een boog, een kunstwerk over het spoor of een perronkap.

De mogelijke seinbeelden zijn:
Diagonaal
(lijn van linksonder naar rechtsboven)
Het eerstvolgende lichtsein toont een beter seinbeeld dan 'geel knipper'.
(Het eerstvolgende lichtsein laat voorbij rijden toe)
Horizontaal Het eerstvolgende lichtsein toont 'rood' (stoppen) of 'geel knipper' (rijden op zicht).
Links: sein, voorsein, hoofdsein


 

Vast sein

Om­schrij­ving:  Een vastsein is een sein, dat te allen tijde een beeld toont, dat in het SR is omschreven en dat niet vrij verplaatsbaar is.
Links: sein, Seinreglement (SR)


 

L/H-sein

Om­schrij­ving:  Sein om zware goederentreinen voor de neergaande helling te laten stoppen voor de tunnel als er ergens in de tunnel op een voor deze treinen ongunstige plaats een stop tonend sein staat. Door de trein voor de tunnel laten stoppen wordt voorkomen dat de trein niet meer op eigen kracht de tunnel uit kan rijden.
  • L: snelheid verminderen tot 40 km/h
  • H: trein moet voor dit sein tot stilstand worden gebracht.
Links: X/G-sein, Seinreglement (SR)


 

X/G-sein

Om­schrij­ving:  Sein voor het rijden door tunnels.
  • X-knipperend: Snelheid verminderen tot 40 km/h (SR: 278)
  • X: Trein moet voor dit sein tot stilstand worden gebracht (SR: 279)
  • G: Trein Dient het door het bijbehorende lichtsein getoonde seinbeeld op te volgen. De rijweg in ingesteld voor het gehele tunneltraject (SR: 280)
Links: L/H-Sein, Seinreglement (SR)