Sein

Omschrij­ving: Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Sein'

 

Lichtsein

Om­schrij­ving:  Een vast sein waarvan de beelden door lichten worden getoond.
Links: sein, Seinreglement (SR)


 

Voorsein

Om­schrij­ving:  Een lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein en niet 'STOP' kan tonen.
Links: hoofdsein, lichtsein, herhalingssein, sein, Seinreglement (SR)


 

Hoofdsein

Om­schrij­ving:  Een lichtsein dat 'STOP' kan tonen.
Links: sein, lichtsein, voorsein, Seinreglement (SR)


 

Seinreglement (SR)

Om­schrij­ving:  Seinreglement bevat de betekenissen van de seinen op de door de Nederlandse Spoorwegen geëxploiteerde Spoorwegwet.
Het SR wordt vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat
Toelich­ting:  De begripsomschrijving van de in deze begrippenlijst voorkomende seinen zijn gebaseerd op de teksten uit het SR. Voor de originele en rechtsgeldige definities van de seinen wordt naar het SR verwezen.
Links: sein, voorsein, hoofdsein, herhalingssein, vast sein, L/H-sein, X/G-sein