Opstelspoor

Omschrij­ving: Een spoor waar treinen kunnen worden opgesteld (buiten de spits). De opstelsporen maken onderdeel uit van een emplacement.
Toelichting:let op het verschil met wachtspoor
 

Relevante begrippen behorend bij 'Opstelspoor'

 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Emplacement

Om­schrij­ving:  Een plaats aan de spoorweg waar meerdere sporen naast elkaar liggen, door wissels verbonden.
Links: emplacementsporen, spoor, wissel, wisselcomplex


 

Emplacementsporen

Om­schrij­ving:  Sporen op een emplacement: opstel-, reinigings-, herstel-, doorrijsporen, perronsporen enz. Een perronspoor dat uit twee perronfasen bestaat telt voor twee emplacementsporen.
Links: emplacement, reinigingsperron, doorrijdspoor, perronfase


 

Opstelterrein

Om­schrij­ving:  Emplacement(sdeel) bestaande uit één of meer opstelsporen
Links: opstelspoor, emplacement


 

Wachtspoor

Om­schrij­ving:  Spoor waarop een trein gedurende enige tijd gestald kan worden, omdat het volgende deel van de af te leggen traject nog niet vrij is. Een wachtspoor moet aan een aantal specifieken eisen voldoen wat betreft lengte en helling.
Toelich­ting:  Let op verschil met opstelspoor.
Links: spoor, trein, inwachten, inwachtruimte, opstelspoor