Sporen lay-out

Omschrij­ving: Totaal aan sporen, wissels enz.
Toelichting: Wie meer wil weten over het begrip sporenplan moet zeker even kijken op Sporenplan.nl.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Sporen lay-out'

 

Spoor

Om­schrij­ving:  Twee spoorstaven, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden.
Toelich­ting:  Het spoor is het geheel van spoorstaven. Het maakt daarbij niet uit hoe deze spoorstaven vastgehouden worden. Denk aan verschillende soorten dwarsliggers in ballast of een ingegoten spoorstaaf constructie (spoorstaven met een kunststof "vastgegoten" in beton).
Links: spoorwijdte, spoorbreedte, contrarail, ballastspoor, ballastloosspoor, spoorafstand


 

Wissel

Om­schrij­ving:  Een wissel is een splitsing van sporen. Bij wissels wordt gesproken over een linksleidende of rechtsleidende stand, bepaald door tegen de punt van het wissel in te kijken
Links: eendelig wissel, meerdelig wissel, wisselcomplex, overloopverbinding, overloopcomplex, wisselkruis, wisselstraat, splitsingspunt, aansluiting


 

Sporenschema

Om­schrij­ving:  Tekening met schematische weergave van sporen, wissels, vrije kruisingen en perrons. Soms staan hier ook overwegen en vrije kruisingen met het wegverkeer aangegeven.
Links: spoor, wissel, gelijkvloerse kruising, ongelijkvloerse kruising, reinigingsperron, perronfase, overweg, sporen lay-out