Wissel

Omschrij­ving: Een wissel is een splitsing van sporen. Bij wissels wordt gesproken over een linksleidende of rechtsleidende stand, bepaald door tegen de punt van het wissel in te kijken
 

Relevante begrippen behorend bij 'Wissel'

 

Eendelig wissel

Om­schrij­ving:  Een wissel met tongbewegingen en een vast puntstuk.
Links: wissel, meerdelig wissel


 

Meerdelig wissel

Om­schrij­ving:  Een wissel met tongbeweging en een beweegbaar puntstuk of beweegbaar kruis. (het tegenovergestelde is een eendelig wissel).
Links: wissel, eendelig wissel


 

Wisselcomplex

Om­schrij­ving:  De overgang tussen baanvakken en emplacementssporen.
Links: wissel, baanvak, baanvakdeel, emplacement


 

Overloopverbinding

Om­schrij­ving:  Wisselverbinding tussen twee naastliggende sporen die een trein in staat stellen om van spoor te wisselen. In totaal bestaat een overloopverbinding uit twee gekoppelde wissels.
Links: gekoppeld wissel, overloopcomplex, wissel, wisselstraat, trein, spoor


 

Overloopcomplex

Om­schrij­ving:  Samenstel van twee nabij elkaar, in tegengestelde richting, gelegen overloopverbindingen. In totaal bestaat een overloopcomplex uit vier wissels.
Links: overloopverbinding, wissel


 

Wisselkruis

Om­schrij­ving:  Twee kruisende wissels.
Links: wissel


 

Wisselstraat

Om­schrij­ving:  Totaal aan wissels in een rijweg.
Links: wissel, rijweg


 

Splitsingspunt

Om­schrij­ving:  Punt langs een baanvak waar in de ene richting een treinstroom zich splitst (of meerdere treinstromen zich splitsen) en waar in de tegenrichting treinstromen zich samenvoegen. Anders gezegd: op een splitsingspunt komen drie baanvakdelen bij elkaar.
Toelich­ting:  Let op verschil met spooraansluiting. (De begrippen "aansluitingspunt" en "aansluiting vrije baan" niet meer gebruiken).
Links: aansluiting, spooraansluiting, baanvak, treinstroom


 

Aansluiting

Om­schrij­ving:  Vast onderdeel van de naamgeving van een locatie waar drie sporen uit drie richtingen bij elkaar komen.
Bijvoorbeeld "aansluiting Harmelen".
Links: spooraansluiting, splitsingspunt