Reinigingsperron

Omschrij­ving: Speciaal perron voor het reinigen van (reizigers-)materieel.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Reinigingsperron'

 

Materieel

Om­schrij­ving:  Voertuigen die op het spoor (kunnen) rijden, die gebruik maken van de dragende en geleidende functies van het spoor (ook wel aangeduid met "rollend materieel").
Toelich­ting:  Zie ook de site train-link.nl voor een behoorlijke verzameling van materieel beschrijvingen.
Links: spoor, rollend materieel, trein