Ongelijkvloerse kruising

Omschrij­ving: Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op ongelijk hoogte tegen komen. Voorbeelden zijn een fly over, dive under, viaduct, tunnel, traverse, enz
Toelichting:Essentieel is dat twee elkaar kruisende gebruikers van de twee verstillende infrastructuren, geen hinder van elkaar ondervinden. Denk aan een tunnel die onder een vaarweg is aangelegd. Als een schip en trein/auto elkaar willen kruisen, kunnen beiden ongehindert doorgaan. Zou er echter op deze plaats een brug met een beweegbaar deel zijn aangelegd, dan kan op een moment slecht een van beide stromen gebruik maken van het kruisingspunt.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Ongelijkvloerse kruising'

 

Gelijkvloerse kruising

Om­schrij­ving:  Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op gelijk hoogte tegen komen.
Voorbeelden zijn:
  • een overweg (weg- en treinverkeer)
  • een aansluiting of splitsing (tussen treinverkeer)
  • een kruispunt (wegverkeer)
Links: ongelijkvloerse kruising


 

Vrije kruising

Om­schrij­ving:  Kunstwerk dat mogelijk maakt dat treinen elkaar ongelijkvloers kunnen kruisen. Wordt uitgevoerd als een fly-over of een dive-under (ook wel ongelijkvloerse kruising genoemd).
Toelich­ting:  Een vrije kruising is een ongelijkvloerse kruising voor kruisende treinen.
Links: ongelijkvloerse kruising, fly over, dive under


 

Fly over

Om­schrij­ving:  Een ongelijkvloerse ofwel vrije kruising van twee sporen waarbij het onderste spoor/sporen op maaiveld wordt aangelegd.
Links: ongelijkvloerse kruising, dive under


 

Dive under

Om­schrij­ving:  Een ongelijkvloerse ofwel vrije kruising van twee sporen waarbij onderste spoor/sporen verdiept (onder maaiveld) wordt aangelegd.
Links: ongelijkvloerse kruising, fly over


 

Ecoduct

Om­schrij­ving:  Een kunstwerk over een weg of spoorlijn heen dat dient als ecologische verbinding tussen leefgebieden van planten en dieren die door deze barriére van elkaar gescheiden zijn.
Links: ongelijkvloerse kruising, duiker


 

Tunnel

Om­schrij­ving:  Een kunstwerk waar de sporen overdekt zijn over een grotere lengte dan een brug of aquadukt 
Links: kunstwerk


 

Traverse

Om­schrij­ving:  Ongelijkvloerse hoog gelegen voetgangersoversteek.
Links: ongelijkvloerse kruising