Wisselstraat

Omschrij­ving: Totaal aan wissels in een rijweg.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Wisselstraat'

 

Wissel

Om­schrij­ving:  Een wissel is een splitsing van sporen. Bij wissels wordt gesproken over een linksleidende of rechtsleidende stand, bepaald door tegen de punt van het wissel in te kijken
Links: eendelig wissel, meerdelig wissel, wisselcomplex, overloopverbinding, overloopcomplex, wisselkruis, wisselstraat, splitsingspunt, aansluiting


 

Rijweg

Om­schrij­ving:  Een rijweg is een afgebakend deel van het spoorwegnet in een zodanige toestand, dat materieel op deze rijweg onder veiligheidscondities kan worden verplaatst, nadat toestemming is verleend.
Links: materieel, herroepen van sein