Perronfase

Omschrij­ving: Langs een perron kunnen zich meerdere perronfasen (delen van een perron) bevinden die afgeschermd worden door lichtseinen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Perronfase'

 

Stationssporen

Om­schrij­ving:  Sporen op een station/emplacement: opstel-, reinigings-, herstel-, doorrijdsporen, perronsporen enzovoort.
Links: station, emplacement, emplacementsporen, opstelspoor, reinigingsperron, doorrijdspoor, perronfase


 

Lichtsein

Om­schrij­ving:  Een vast sein waarvan de beelden door lichten worden getoond.
Links: sein, Seinreglement (SR)


 

CTA

Om­schrij­ving:  Centrale Trein Aanwijzer. Elektronisch bediende aanwijzers op de perrons, die aangeven hoe laat en waarheen de eerstvolgende trein vertrekt vanaf het betreffende perron.
Links: perronfase