Eendelig wissel

Omschrij­ving: Een wissel met tongbewegingen en een vast puntstuk.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Eendelig wissel'

 

Wissel

Om­schrij­ving:  Een wissel is een splitsing van sporen. Bij wissels wordt gesproken over een linksleidende of rechtsleidende stand, bepaald door tegen de punt van het wissel in te kijken
Links: eendelig wissel, meerdelig wissel, wisselcomplex, overloopverbinding, overloopcomplex, wisselkruis, wisselstraat, splitsingspunt, aansluiting


 

Meerdelig wissel

Om­schrij­ving:  Een wissel met tongbeweging en een beweegbaar puntstuk of beweegbaar kruis. (het tegenovergestelde is een eendelig wissel).
Links: wissel, eendelig wissel