Overweg

Omschrij­ving: Gelijkvloerse kruising van een spoorweg en een weg, voorzien van andreaskruisen of hekken.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Overweg'

 

Overpad

Om­schrij­ving:  Overweg, gelegen in een vrijliggend fiets- of voetpad.
Links: dienstoverpad, overweg


 

Gelijkvloerse kruising

Om­schrij­ving:  Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op gelijk hoogte tegen komen.
Voorbeelden zijn:
  • een overweg (weg- en treinverkeer)
  • een aansluiting of splitsing (tussen treinverkeer)
  • een kruispunt (wegverkeer)
Links: ongelijkvloerse kruising