Gelijkvloerse kruising

Omschrij­ving: Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op gelijk hoogte tegen komen.
Voorbeelden zijn:
  • een overweg (weg- en treinverkeer)
  • een aansluiting of splitsing (tussen treinverkeer)
  • een kruispunt (wegverkeer)
 

Relevante begrippen behorend bij 'Gelijkvloerse kruising'

 

Ongelijkvloerse kruising

Om­schrij­ving:  Een kruising tussen twee vormen van lijninfrastructuur waarbij de verkeersstromen elkaar op ongelijk hoogte tegen komen. Voorbeelden zijn een fly over, dive under, viaduct, tunnel, traverse, enz
Toelich­ting:  Essentieel is dat twee elkaar kruisende gebruikers van de twee verstillende infrastructuren, geen hinder van elkaar ondervinden. Denk aan een tunnel die onder een vaarweg is aangelegd. Als een schip en trein/auto elkaar willen kruisen, kunnen beiden ongehindert doorgaan. Zou er echter op deze plaats een brug met een beweegbaar deel zijn aangelegd, dan kan op een moment slecht een van beide stromen gebruik maken van het kruisingspunt.
Links: gelijkvloerse kruising, vrije kruising, fly over, dive under, ecoduct, tunnel, traverse