Afrijden (sein-)

Omschrij­ving: Het in de stand stop komen van het sein dat toegang geeft tot de rijweg door het bezetten van de eerste sectie achter het sein. Op het moment dat een trein een sectie heeft verlaten komt de betreffende sectie weer vrij voor een andere rijweginstelling.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Afrijden (sein-)'

 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)


 

Sectie

Om­schrij­ving: 
  • Beveiligingssectie: Een sectie bestaat uit een of meerdere elementen (wissels, kruisingen, spoor) en is elektrisch gescheiden van de aansluitende secties. De detectie van treinen op een beveiligingssectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van spoorstroomlopen en toonspoorstroomlopen. Vanuit proces is een zo optimaal mogelijke indeling noodzakelijk. Hiernaast kunnen om technische redenen extra secties nodig zijn. 
  • Bovenleidingssectie: Gedeelte van het bovenleidingsysteem. Maatgevend zijn mechanische eisen (temperatuur­eigenschappen en de ligging van de draden) en elektrische eisen (groepen- en fasenindeling).
Toelich­ting:  Pas op: Het woord "sectie" niet los gebruiken, gezien de verschillende betekenissen.
Links: spoorstroomlopen, bovenleidingsysteem


 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor