Spoorstroomlopen

Omschrij­ving: Spoorstaaf gebonden systeem om te kunnen bepalen of er zich een trein in de betreffende sectie staat.
Toelichting:Het te kiezen systeem is sterk afhankelijk van de spanning op de bovenleiding (wisselstroom versus gelijkstroom). In Nederland worden twee systemen toegepast: GRS-spoorstroomlopen en toonfrequente spoorstroomlopen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Spoorstroomlopen'

 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Sectie

Om­schrij­ving: 
  • Beveiligingssectie: Een sectie bestaat uit een of meerdere elementen (wissels, kruisingen, spoor) en is elektrisch gescheiden van de aansluitende secties. De detectie van treinen op een beveiligingssectie kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van spoorstroomlopen en toonspoorstroomlopen. Vanuit proces is een zo optimaal mogelijke indeling noodzakelijk. Hiernaast kunnen om technische redenen extra secties nodig zijn. 
  • Bovenleidingssectie: Gedeelte van het bovenleidingsysteem. Maatgevend zijn mechanische eisen (temperatuur­eigenschappen en de ligging van de draden) en elektrische eisen (groepen- en fasenindeling).
Toelich­ting:  Pas op: Het woord "sectie" niet los gebruiken, gezien de verschillende betekenissen.
Links: spoorstroomlopen, bovenleidingsysteem


 

GRS-spoorstroomlopen

Om­schrij­ving:  Spoorstaaf gebonden systeem om te kunnen bepalen of er zich een trein in de betreffende sectie staat.
Toelich­ting:  Let op verschil met toonfrequente stroomlopen.
Links: spoorstroomlopen, toonfrequente spoorstroomlopen


 

Toonfrequente spoorstroomlopen

Om­schrij­ving:  Spoorstaaf gebonden systeem om te kunnen bepalen of er zich een trein in de betreffende sectie staat.
Toelich­ting:  Let op verschil met GRS-spoorstroomlopen.
Links: GRS-spoorstroomlopen, trein