Rijdraadhoogte

Omschrij­ving: Afstand tussen Bovenkant Spoor (BS) en onderkant rijdraad, waarbij de as waarover deze wordt gemeten, mee kantelt met de verkanting.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Rijdraadhoogte'

 

Bovenkant spoor (BS)

Om­schrij­ving:  Een peil (=horizontaal vlak) van een punt bovenop de laagst gelegen spoorstaaf gemeten in het vlak dwars op het spoor. Let op: de afkorting wordt ook gebruikt als afkorting van "bovenkant der spoorstaven" een term uit de Spoorwegwet dat een lijn in het vlak dwars op het spoor aangeeft liggend op beide spoorstaven (ongeacht verkanting). [In de nieuwe Spoorwegwet zal dit euvel verholpen worden. Het OVS 5013 is per 1-4-99 conform deze begripsomschrijving]
Links: as spoor, OVS


 

Rijdraad

Om­schrij­ving:  Onderste onderdeel van het bovenleidingsysteem waar de stroomafnemer tegenaan drukt.
Toelich­ting:  Afhankelijk van de spanning op de rijdraad, wordt de rijdraad enkel uitgevoerd (bij hogere spanningen, zoals bijv. 15 of 25 kilo Volt) of dubbel (bij lagere spanningen, zoals bijv. 1500 en 3000 Volt)
Links: bovenleidingsysteem, stroomafnemer, rijdraadhoogte


 

Verkanting

Om­schrij­ving:  Bewust aangebracht hoogteverschil in de dwarsrichting tussen de spoorstaven van één spoor. Dit ter compensatie van zijdelingse versnellingen.
Links: verkantingsoverschot, verkantingstekort, spoor