Bovenkant spoor (BS)

Omschrij­ving: Een peil (=horizontaal vlak) van een punt bovenop de laagst gelegen spoorstaaf gemeten in het vlak dwars op het spoor. Let op: de afkorting wordt ook gebruikt als afkorting van "bovenkant der spoorstaven" een term uit de Spoorwegwet dat een lijn in het vlak dwars op het spoor aangeeft liggend op beide spoorstaven (ongeacht verkanting). [In de nieuwe Spoorwegwet zal dit euvel verholpen worden. Het OVS 5013 is per 1-4-99 conform deze begripsomschrijving]
 

Relevante begrippen behorend bij 'Bovenkant spoor (BS)'

 

As spoor

Om­schrij­ving:  Denkbeeldige lijn in de lengterichting van het spoor in het midden van beide spoorstaven op de hoogte van het vlak van de bovenkant en van beide spoorstaven.
Links: bovenkant spoor (BS), hart spoor


 

OVS

Om­schrij­ving:  OntwerpVoorschriften voor de Spoorwegbouw. Dit is een naam in gebruik bij de Nederlandse Spoorwegen
Toelich­ting:  De Ontwerpvoorschriften worden opgesteld en zijn onder beheer van RailPro. Het is de bedoeling daarmee het ontwerpen van de spoorconstructie door de ir-bureaus te vergemakkelijken en te uniformeren.
In België staat het OVS-SIC voor de enige Onafhankelijke Vakbond voor Spoorwegpersoneel (Vlaams-Waals).
Links: UIC-norm, STI