Verkantingstekort

Omschrij­ving: Bij een verkantingstekort rijdt een trein sneller door een boog dan waarvoor deze is uitgelegd inclusief de daarin opgenomen verkanting. Gevoelsmatig voor de reizigers betekent dit dat de trein teveel naar de buitenkant van de boog helt. Dit is gevoelsmatig te vergelijken met een auto die een bocht maakt.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Verkantingstekort'

 

Verkanting

Om­schrij­ving:  Bewust aangebracht hoogteverschil in de dwarsrichting tussen de spoorstaven van één spoor. Dit ter compensatie van zijdelingse versnellingen.
Links: verkantingsoverschot, verkantingstekort, spoor


 

Verkantingsoverschot

Om­schrij­ving:  Bij een verkantingsoverschot rijdt een trein langzamer door een boog dan waarvoor deze is uitgelegd inclusief de daarin opgenomen verkanting. Gevoelsmatig voor de reizigers betekent dit dat de trein teveel naar de binnenkant van de boog helt.
Links: verkanting, verkantingstekort