Verkanting

Omschrij­ving: Bewust aangebracht hoogteverschil in de dwarsrichting tussen de spoorstaven van één spoor. Dit ter compensatie van zijdelingse versnellingen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Verkanting'

 

Verkantingsoverschot

Om­schrij­ving:  Bij een verkantingsoverschot rijdt een trein langzamer door een boog dan waarvoor deze is uitgelegd inclusief de daarin opgenomen verkanting. Gevoelsmatig voor de reizigers betekent dit dat de trein teveel naar de binnenkant van de boog helt.
Links: verkanting, verkantingstekort


 

Verkantingstekort

Om­schrij­ving:  Bij een verkantingstekort rijdt een trein sneller door een boog dan waarvoor deze is uitgelegd inclusief de daarin opgenomen verkanting. Gevoelsmatig voor de reizigers betekent dit dat de trein teveel naar de buitenkant van de boog helt. Dit is gevoelsmatig te vergelijken met een auto die een bocht maakt.
Links: verkanting, verkantingsoverschot


 

Spoor

Om­schrij­ving:  Twee spoorstaven, zodanig geconstrueerd dat er railvoertuigen op kunnen rijden.
Toelich­ting:  Het spoor is het geheel van spoorstaven. Het maakt daarbij niet uit hoe deze spoorstaven vastgehouden worden. Denk aan verschillende soorten dwarsliggers in ballast of een ingegoten spoorstaaf constructie (spoorstaven met een kunststof "vastgegoten" in beton).
Links: spoorwijdte, spoorbreedte, contrarail, ballastspoor, ballastloosspoor, spoorafstand