As spoor

Omschrij­ving: Denkbeeldige lijn in de lengterichting van het spoor in het midden van beide spoorstaven op de hoogte van het vlak van de bovenkant en van beide spoorstaven.
 

Relevante begrippen behorend bij 'As spoor'

 

Bovenkant spoor (BS)

Om­schrij­ving:  Een peil (=horizontaal vlak) van een punt bovenop de laagst gelegen spoorstaaf gemeten in het vlak dwars op het spoor. Let op: de afkorting wordt ook gebruikt als afkorting van "bovenkant der spoorstaven" een term uit de Spoorwegwet dat een lijn in het vlak dwars op het spoor aangeeft liggend op beide spoorstaven (ongeacht verkanting). [In de nieuwe Spoorwegwet zal dit euvel verholpen worden. Het OVS 5013 is per 1-4-99 conform deze begripsomschrijving]
Links: as spoor, OVS


 

Hart spoor

Om­schrij­ving:  Verticale lijn door as spoor.
Links: as spoor, hart-op-hart