Baanvakdeel

Omschrijving: Een spoorgedeelte tussen twee knooppunten, twee splitsingspunten of een knooppunt en een splitsingspunt.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Baanvakdeel'

 

Knooppunt

Omschrijving:  Een halteringsplaats waar meerdere treinstromen samenkomen en waar (vrijwel) alle passerende treinen halteren.
Toelichting:  In het Engels worden knooppunten HUB's genoemd. Als het transportsysteem schematisch als een wiel met spaken kan worden afgebeeld, vormt de HUB het centrum. In het goederenverkeer is de HUB ook de plaats waar 'overgestapt' kan worden naar de ene vervoersmodaliteit naar de andere. Bijvoorbeeld een containerterminal.
In treinreizigers verkeer geldt de overstapmogelijkheid voor bijna elke halte; namelijk ander openbaar vervoer.
Links: station, halte


 

Splitsingspunt

Omschrijving:  Punt langs een baanvak waar in de ene richting een treinstroom zich splitst (of meerdere treinstromen zich splitsen) en waar in de tegenrichting treinstromen zich samenvoegen. Anders gezegd: op een splitsingspunt komen drie baanvakdelen bij elkaar.
Toelichting:  Let op verschil met spooraansluiting. (De begrippen "aansluitingspunt" en "aansluiting vrije baan" niet meer gebruiken).
Links: aansluiting, spooraansluiting, baanvak, treinstroom


 

Baanvaksnelheid

Omschrijving:  De hoogst toegelaten snelheid op een baanvak
Links: baanvak, baanvakdeel


 

Baanvakdeel

Omschrijving:  Een spoorgedeelte tussen twee knooppunten, twee splitsingspunten of een knooppunt en een splitsingspunt.
Links: knooppunt, splitsingspunt, baanvaksnelheid, baanvakdeel