Baanvak

Omschrij­ving: Verbinding tussen twee knooppuntstations. Vaak telt een baanvak twee parallelle sporen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Baanvak'

 

Knooppunt

Om­schrij­ving:  Een halteringsplaats waar meerdere treinstromen samenkomen en waar (vrijwel) alle passerende treinen halteren.
Toelich­ting:  In het Engels worden knooppunten HUB's genoemd. Als het transportsysteem schematisch als een wiel met spaken kan worden afgebeeld, vormt de HUB het centrum. In het goederenverkeer is de HUB ook de plaats waar 'overgestapt' kan worden naar de ene vervoersmodaliteit naar de andere. Bijvoorbeeld een containerterminal.
In treinreizigers verkeer geldt de overstapmogelijkheid voor bijna elke halte; namelijk ander openbaar vervoer.
Links: station, halte


 

Station

Om­schrij­ving:  1. Gedeelte van de spoorweg waar treinen kunnen beginnen, eindigen, inhalen of kruisen. Een station is voorzien van tenminste één wissel. Op een station mogen rangeerbewegingen uitgevoerd worden.
2. Een halteringsplaats langs een baanvak, waar treinen die op hetzelfde spoor rijden van volgorde kunnen wisselen door ter plekke van de halteringsplaats gebruik te maken van meerdere sporen. Er is inhaling mogelijk; dit in tegenstelling tot een halte. Een halte bij een splitsingspunt wordt ook station genoemd (vanwege het wissel/de wissels).
Toelich­ting:  Station is een zeer moeilijk te omschrijven begrip, de beleefwereld van de gebruikers en de officiële instanties loopt uit elkaar.
Links: baanvak, trein, knooppunt, halte, splitsingspunt


 

Baanvaksnelheid

Om­schrij­ving:  De hoogst toegelaten snelheid op een baanvak
Links: baanvak, baanvakdeel


 

Baanvakdeel

Om­schrij­ving:  Een spoorgedeelte tussen twee knooppunten, twee splitsingspunten of een knooppunt en een splitsingspunt.
Links: knooppunt, splitsingspunt, baanvaksnelheid, baanvakdeel