Rijweg

Omschrij­ving: Een rijweg is een afgebakend deel van het spoorwegnet in een zodanige toestand, dat materieel op deze rijweg onder veiligheidscondities kan worden verplaatst, nadat toestemming is verleend.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Rijweg'

 

Materieel

Om­schrij­ving:  Voertuigen die op het spoor (kunnen) rijden, die gebruik maken van de dragende en geleidende functies van het spoor (ook wel aangeduid met "rollend materieel").
Toelich­ting:  Zie ook de site train-link.nl voor een behoorlijke verzameling van materieel beschrijvingen.
Links: spoor, rollend materieel, trein


 

Herroepen van sein

Om­schrij­ving:  Het ongedaan maken van een ingestelde rijweginstelling. Het herroepen is alleen mogelijk indien het sein nog niet afgereden is.
Links: rijweg, sein