Stationssporen

Omschrij­ving: Sporen op een station/emplacement: opstel-, reinigings-, herstel-, doorrijdsporen, perronsporen enzovoort.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Stationssporen'

 

Station

Om­schrij­ving:  1. Gedeelte van de spoorweg waar treinen kunnen beginnen, eindigen, inhalen of kruisen. Een station is voorzien van tenminste één wissel. Op een station mogen rangeerbewegingen uitgevoerd worden.
2. Een halteringsplaats langs een baanvak, waar treinen die op hetzelfde spoor rijden van volgorde kunnen wisselen door ter plekke van de halteringsplaats gebruik te maken van meerdere sporen. Er is inhaling mogelijk; dit in tegenstelling tot een halte. Een halte bij een splitsingspunt wordt ook station genoemd (vanwege het wissel/de wissels).
Toelich­ting:  Station is een zeer moeilijk te omschrijven begrip, de beleefwereld van de gebruikers en de officiële instanties loopt uit elkaar.
Links: baanvak, trein, knooppunt, halte, splitsingspunt


 

Emplacement

Om­schrij­ving:  Een plaats aan de spoorweg waar meerdere sporen naast elkaar liggen, door wissels verbonden.
Links: emplacementsporen, spoor, wissel, wisselcomplex


 

Emplacementsporen

Om­schrij­ving:  Sporen op een emplacement: opstel-, reinigings-, herstel-, doorrijsporen, perronsporen enz. Een perronspoor dat uit twee perronfasen bestaat telt voor twee emplacementsporen.
Links: emplacement, reinigingsperron, doorrijdspoor, perronfase


 

Opstelspoor

Om­schrij­ving:  Een spoor waar treinen kunnen worden opgesteld (buiten de spits). De opstelsporen maken onderdeel uit van een emplacement.
Toelich­ting:  let op het verschil met wachtspoor
Links: trein, emplacement, emplacementsporen, opstelterrein, wachtspoor


 

Reinigingsperron

Om­schrij­ving:  Speciaal perron voor het reinigen van (reizigers-)materieel.
Links: materieel


 

Doorrijdspoor

Om­schrij­ving:  Spoor specifiek ingericht voor het doorrijden van een trein door een station.
Links: station


 

Perronfase

Om­schrij­ving:  Langs een perron kunnen zich meerdere perronfasen (delen van een perron) bevinden die afgeschermd worden door lichtseinen.
Links: stationssporen, lichtsein, CTA