Halte

Omschrij­ving: Gedeelte van de vrije baan voorzien van een inrichting waar reizigers kunnen in- en uitstappen en/of goederen kunnen worden aangenomen en afgeleverd, niet zijnde een station. Treinen kunnen hier niet van volgorde wisselen . ( inhalen)..
 

Relevante begrippen behorend bij 'Halte'

 

Halteren

Om­schrij­ving:  Het stoppen van een trein op halte of een station.
Links: halte, station