Doorschieten

Omschrij­ving: Het tot stilstand komen van een trein voorbij een stop tonend sein.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Doorschieten'

 

Trein

Om­schrij­ving:  Materieel of samenstelsel van materieel, bedoeld om als eenheid over het spoor te rijden.
Links: materieel, rollend materieel, werktrein, veegtrein, treindienstsoort, spoor


 

Sein

Om­schrij­ving:  Opdracht aan machinist. Alle seinen en hun betekenis zijn vastgelegd in het seinenboek. Een sein kan gegeven worden door een mens, een bord (vast sein) of een lichtsein. De lichtseinen kunnen (meestal verschillende seinen tonen. De betekenis van de seinbeelden "volgens het seinstelsel 1954" wordt beschreven in het Seinreglement.
Links: lichtsein, voorsein, hoofdsein, Seinreglement (SR)


 

Flankbeveiliging

Om­schrij­ving:  Een voorziening in de beveiliging het treinproces met als doel het voorkomen van ongewenst en ongecontroleerd toetreden van een trein op een ander spoor. Middel om zijdelingse aanrijding van treinen te voorkomen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bijv.: stopontspoorblok, ontspoortong en veiligheidskopspoor.
Links: stop-ontspoorblok