Flankbeveiliging

Omschrij­ving: Een voorziening in de beveiliging het treinproces met als doel het voorkomen van ongewenst en ongecontroleerd toetreden van een trein op een ander spoor. Middel om zijdelingse aanrijding van treinen te voorkomen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bijv.: stopontspoorblok, ontspoortong en veiligheidskopspoor.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Flankbeveiliging'

 

Stop-ontspoorblok

Om­schrij­ving:  Voorziening in sporen ter voorkoming van zijdelingse aanrijding (flankbeveiliging). Bij een beperkte snelheid kan trein gestopt worden, maar bij een te grote snelheid wordt de trein tot ontsporing gebracht op zo\'n manier dat deze weggeleidt van het te beveiligen spoor. Stop-ontspoorblokken kunnen afhankelijk van de uitvoering met de hand of op afstand worden bediend.
Links: flankbeveiliging