Schuit

Omschrij­ving: Bovenste onderdeel van de panthograaf (stroomafnemer op het dak) waarmee contact met de rijdraad wordt gemaakt. De schuit bestaat uit een sleepstuk, datgene wat de draad aanraakt en aan weerszijde een kromming naar beneden, de beide horens.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Schuit'

 

Rijdraad

Om­schrij­ving:  Onderste onderdeel van het bovenleidingsysteem waar de stroomafnemer tegenaan drukt.
Toelich­ting:  Afhankelijk van de spanning op de rijdraad, wordt de rijdraad enkel uitgevoerd (bij hogere spanningen, zoals bijv. 15 of 25 kilo Volt) of dubbel (bij lagere spanningen, zoals bijv. 1500 en 3000 Volt)
Links: bovenleidingsysteem, stroomafnemer, rijdraadhoogte


 

Schuitbreedte

Om­schrij­ving:  De breedte van de schuit gemeten over het sleepstuk en beide horens (de uiteinden van de schuit). In Europa gebruikelijke schuitbreedtes zijn 1450 (SBB, SNCF 25 kV), 1600 (STI 25 kV) en 1950 mm (NS 1500V, DB 15 kV, SNCF 1500V).
Links: schuit


 

Stroomafnemer

Om­schrij­ving:  Onderdeel aan of op een locomotief of treinstel waarmee stroom uit de bovenleiding of de "derde" stroomvoerende rail kan worden afgenomen. Indien de stroomafnemer op het dak van de trein geplaatst is, wordt deze ook wel pantograaf genoemd.
Toelich­ting:  De derde stroomvoerende rail wordt met name toegepast in minder zware railsystemen waar -door de beperkt beschikbare ruimte- het niet mogelijk is een bovenleiding te bouwen. Bijvoorbeeld in tracés met veel tunnels en lage bruggen, metro's, Engeland
Links: locomotief, schuit, bovenleiding, rijdraad, opdrukkracht