Schuitbreedte

Omschrij­ving: De breedte van de schuit gemeten over het sleepstuk en beide horens (de uiteinden van de schuit). In Europa gebruikelijke schuitbreedtes zijn 1450 (SBB, SNCF 25 kV), 1600 (STI 25 kV) en 1950 mm (NS 1500V, DB 15 kV, SNCF 1500V).
 

Relevante begrippen behorend bij 'Schuitbreedte'

 

Schuit

Om­schrij­ving:  Bovenste onderdeel van de panthograaf (stroomafnemer op het dak) waarmee contact met de rijdraad wordt gemaakt. De schuit bestaat uit een sleepstuk, datgene wat de draad aanraakt en aan weerszijde een kromming naar beneden, de beide horens.
Links: rijdraad, schuitbreedte, stroomafnemer