Opdrukkracht

Omschrij­ving: De kracht waarmee de stroomafnemer tegen de rijdraad aandrukt, loodrecht op het vlak boven op beide spoorstaven. De opdrukkracht is samengesteld uit een statische, dynamische en een aërodynamische opdrukkracht.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Opdrukkracht'

 

Stroomafnemer

Om­schrij­ving:  Onderdeel aan of op een locomotief of treinstel waarmee stroom uit de bovenleiding of de "derde" stroomvoerende rail kan worden afgenomen. Indien de stroomafnemer op het dak van de trein geplaatst is, wordt deze ook wel pantograaf genoemd.
Toelich­ting:  De derde stroomvoerende rail wordt met name toegepast in minder zware railsystemen waar -door de beperkt beschikbare ruimte- het niet mogelijk is een bovenleiding te bouwen. Bijvoorbeeld in tracés met veel tunnels en lage bruggen, metro's, Engeland
Links: locomotief, schuit, bovenleiding, rijdraad, opdrukkracht


 

Rijdraad

Om­schrij­ving:  Onderste onderdeel van het bovenleidingsysteem waar de stroomafnemer tegenaan drukt.
Toelich­ting:  Afhankelijk van de spanning op de rijdraad, wordt de rijdraad enkel uitgevoerd (bij hogere spanningen, zoals bijv. 15 of 25 kilo Volt) of dubbel (bij lagere spanningen, zoals bijv. 1500 en 3000 Volt)
Links: bovenleidingsysteem, stroomafnemer, rijdraadhoogte


 

Bovenleiding

Om­schrij­ving:  Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie.
Toelich­ting:  Let op verschil met "bovenleidingsysteem". Dit is een deelte van de bovenleiding (maar zonder draagconstructie).
Links: bovenleidingsysteem