Locomotief

Omschrij­ving: Elk voertuig voorzien van een voortbewegingsinrichting, hoofdzakelijk bestemd en ingericht om andere voertuigen op spoorstaven voort te bewegen en niet zelf ingericht voor het vervoer van personen, bagage, goederen, post of levende dieren, of een combinatie hiervan.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Locomotief'

 

Voertuig

Om­schrij­ving:  Elk gestel op wielen, al dan niet geleed, ingericht om, anders dan op handkracht, op spoorstaven te rijden.
Links: materieel, spoor, locomotief, trein