Bedieningsmodel

Omschrij­ving: Weergave van het treinendiensten aanbod in termen van treinsoorten, halteplaatsen, frequentie, gemiddelde reistijd, comfort, punctualiteit en aansluitingen.
 

Relevante begrippen behorend bij 'Bedieningsmodel'

 

Treindienstsoort

Om­schrij­ving:  InterCity, InterRegio (sneltreinen), Agglo-Regio (stoptrein), Sprinters (stoptrein), Light rail en goederentreinen. Treinen behoren tot dezelfde treindienstsoort omdat ze dezelfde treindienst rijden (bijv. IC of IR), niet omdat ze tot hetzelfde treintype (bijv. IC3 of mat "64) behoren.
Toelich­ting:  In gewoon mensentaal is staat treindienst voor het soort trein die in het spoorboekje staat. Voor woordgebruik van binnenlandse reizigers is dat InterCity, Sneltrein en Stoptrein. De NS gebruikt daar liever iets 'nettere' woorden voor. Voor internationale reizigers komen daar nog bij de EuroCity, de internationale trein, de slaaptrein, de autotrein, enz. De Thalys is een merknaam voor een EuroCity naar België en verder.
Links: InterCity (IC), InterRegio (IR), Agglo-Regio (AR), sprinter, stoptrein, light rail, hogesnelheidstreindienst


 

Treinstroom

Om­schrij­ving:  Treinen die langs dezelfde route onderweg zijn van hetzelfde vertrekpunt naar dezelfde bestemming.
Vertrekpunt en bestemming kunnen zijn: splitsingspunt en knooppunt.
Links: trein, splitsingspunt, knooppunt


 

Halte

Om­schrij­ving:  Gedeelte van de vrije baan voorzien van een inrichting waar reizigers kunnen in- en uitstappen en/of goederen kunnen worden aangenomen en afgeleverd, niet zijnde een station. Treinen kunnen hier niet van volgorde wisselen . ( inhalen)..
Links: halteren


 

Punctualiteit

Om­schrij­ving:  Mate waarin de gerealiseerde dienstuitvoering overeen komt met de planning.
Links: bedieningsmodel